För ett par veckor sedan öppnade vi för inskickning av sajter till våran nordiska sajtklinik. Som en del av detta initiativ har vi valt ut och analyserat fyra sajter, en från varje av dessa nordiska länder: Danmark, Finland, Norge, samt Sverige. För varje sajt kommer vi att skriva en sammanfattning av rekommendationer med speciell fokus på genomsökningsmöjlighet och tillgänglighet för sökrobotar. Den första sajten att bli analyserad i denna serie är www.korukamari.com. Nedan följer en summering av vår analys som vi hoppas kan komma att vara till hjälp för sajtens tillgänglighet och indexering. Kom ihåg att även om exemplet här är www.korukamari.com så är de givna tipsen potentiellt applicerbara till de flesta andra sajter också.

Flerspråkig sajt

Webbplatsen är för närvarande tillgänglig på finska och engelska. Om vi tar en titt på sajtens indexerade sidor (via site:operatorn) så ser vi dock att de flesta av de engelska sidorna (URL:erna) inte är indexerade.

När man arbetar med flerspråkiga sajter rekommenderas att man använder ett språk per sida. När du väljer på vilket sätt dina användare kan indikera vilket språk de vill se din sida på, försök att se till att sökmotorrobotar samt användare kan navigera från din hemsida till alla tillgängliga språkversioner utan cookies eller andra liknande metoder. För att förenkla strukturen av din sajt för både användare och sökrobotar samt öka användarvänligheten och synligheten av din sidas engelska innehåll på samma gång, så är ett alternativ att separera din sajts engelska innehåll till en separat subdomän (såsom exempelvis en.korukamari.com/) eller en specifik underkatalog (såsom exempelvis www.korukamari.com/en/). Att följa ett av dessa alternativ betyder inte bara en mer tydlig struktur och bättre genomsökbarhet av sajten, utan tillåter dig även att i verktyget för webbansvariga välja specifika länder som målgrupp för ditt finska respektive engelska innehåll om du så vill. Värt att notera här är att i fallet ditt engelska innehåll inte är inriktat på ett specifikt land utan snarare alla engelskspråkiga användare runt om i världen, så är troligen inte inställningen geografisk inriktning det du vill använda.

Vidare så är det alltså inte rekommenderat att blanda olika språk på en och samma sida, såsom exempelvis på http://www.korukamari.com/tyylikas-kristallikorusetti-ns751-p-966.html?language=en. Att inkludera en engelsk översättning av produktbeskrivningar bör generellt öka användbarheten av er sida för engelskspråkiga användare.

404 (Sidan inte funnen)

En 404-sida visas för användaren när de försöker navigera till en icke-existerande sida på din webbplats. Det är kul att se att URL:er på www.korukamari.com redan returnerar användbara 404 http:responser!

Då det kan finnas flera orsaker till varför en användare landar på en 404-sida på din domän (till exempel kan det handla om en trasig länk eller felskriven URL) så är det ganska viktigt att se till att dessa 404-sidor är så användbara som möjligt. Istället för ett standard default meddelande, fundera på att skapa anpassade 404-sidor som ger användaren fler alternativ till att hitta det innehåll de sökte efter. Om möjligt, försök att designa 404-sidor som passar med resten av din webbplats. Du kan även inkludera länkar till din hemsida samt annat relevant innehåll på din webbplats. Då en enkel länk tillbaka till sidan från vilken användaren kom ifrån kan vara användbart i vissa scenarier, så är denna typ av länk till liten hjälp då användaren kanske skrivit fel URL i adressfältet istället för att blivit refererad till sidan via en annan webbplats eller i vissa fall kommit fel via en trasig länk från din egen sajt. Att ge användaren olika navigeringsalternativ till andra platser på sajten hjälper dem inte bara att hitta det innehåll de sökte utan skapar även en bättre upplevelse för användaren av din webbplats. Google tillhandahåller en gratis widget för anpassning av 404-sidor som kanske kan vara till hjälp.

Meta-beskrivningar

Då en användare ser en sida med sökresultat är beslutet om vart att gå vidare ofta baserat på titlarna och beskrivningarna de kan se i sökresultaten. För att hjälpa användarna göra ett väl informerat beslut rekommenderas att se till att dina titlar och beskrivningar är användbara, deskriptiva samt så pass korrekta som möjligt.


Att upprepa samma meta-beskrivning på flera sidor hjälper inte att differentiera de sidorna från varandra. Om du ser till att varje sida har en unik meta-beskrivning ökar du möjligheterna att en användare direkt hamnar på den sida de sökte.

Kanonisering

Visst innehåll på din sajt kan vara tillgängligt via flera olika URL:er, såsom exempelvis http://www.korukamari.com/ och http://www.korukamari.com/index.php. För att centralisera dina ansträngningar till en sida rekommenderas att specificera en så kallad kanonisk webbadress för varje version av sidan i fråga. Till exempel, om du vill att http://www.korukamari.com ska vara den kanoniska URL:en så kan du lägga till följande link-element i head-sektionen av http://www.korukamari.com/index.php:

Medans Google är relativt bra på att hantera duplicerat innehåll så finns det ändå tydliga fördelar med att specificera en kanonisk webbadress för din hemsida. För närvarande kanske dina användare besöker samt länkar till din sajt via bägge versionerna givna ovan vilket i sin tur kan betyda att signalerna relaterade till din hemsida delas mellan dessa två URL:er. Användning av kanoniska link-elementet hjälper att överföra dessa signaler till den föredragna versionen.

För att vidare indikera om du föredrar din sida indexerad med eller utan www så kan du först se till att din sida är nåbar både med och utan www och sedan lägga till en 301-omdirigering från den sekundära versionen till den föredragna. Utöver detta kan du även ställa in din föredragna domän i verktyget för webbansvariga.

rel=”nofollow”

Nofollow änvänds för att indikera att sökmotorrobotar inte ska följa en specifik länk (då användningen är i formen rel=”nofollow” i href-attributen) eller alla länkar på en specifik sida (då användningen är i formen ). Detta betyder att Googlebot generellt inte följer en sådan länk samt att PageRank eller länktext inte följer dessa länkar (målsidor för denna typ av länkar kan fortfarande bli genomsökta om de är länkade till via sidor på nätet som inte använder nofollow eller sidan i fråga är inkluderad i en sitemap).

En stor del av sidans navigering på webbshoppen använder nofollow nuvarande (med undantag av produktsidorna). Effekten av detta kan ses då man till exempel gör en site:-sökning på företagsinformationen på domänen:Då URL:en ovan internt har nofollow så är den troligen inte indexerad och kan därför vidare inte hittas i sökresultat. Att sätta nofllow på till exempel inloggningssidor kan var en bra idé (Google kan ändå inte logga in på din sajt), men du kanske vill överväga att ta bort nofollow från vissa andra navigeringslänkar som kan vara av intresse för den allmänna användaren. Senaste erbjudanden, nyheter samt kontaktinformation, för att nämna några, kan var intressanta sidor för vem som helst som kan tänkta sig köpa era produkter. Att vidare se till att sökmotorer och användare kan följa språkvalet på er webbplats hjälper ytterligare flerspråkig genomsökning och användningsvänligheten av er webbplats. Om målet dock är att undvika att dessa sidor blir indexerade är ett rekommenderat tillvägagångssätt att använda robots.txt eller noindex meta-taggar istället för att sätta nofollow på dessa länkar då de nämnda metoderna garanterar att innehållet blockeras medan att bara sätta nofollow på en länk inte garanterar att ingen annan länkar till det dokumentet.

Vi hoppas att du finner den sajtklinikanalys vi gjort för www.korukamari.com användbar. I de kommande veckorna kommer vi att fortsätta vår serie av sajtkliniker så håll ögonen öppna för fler tips på hur man skapar bra genomsökningsbart och användarvänligt innehåll. Som alltid, om du har specifika frågor om detta inlägg eller något annat ämne relaterat till Google sök eller verktyget för webbansvariga är du väldigt välkommen att göra ett inlägg på vårat hjälpforum för webbansvariga.