Google Analytics är ett kraftfullt verktyg som du använder för att mäta och analysera din webbplatsanvändning och resultatet av din onlineannonsering. I den här serien i två delar med blogginlägg kommer vi att ta upp en del frågor som kan uppstå vid användningen av Google Analytics och hur du ska gå vidare.

För att analysen ska vara meningsfull måste ditt AdWords-konto vara länkat till Analytics-kontot. Under eller efter länkningsprocessen kan du ibland stöta på något av följande problem:

Jag har ingen åtkomst till Google Analytics via mitt AdWords-konto

Om du inte kan komma åt Analytics-kontot via fliken AdWords "Rapporter" > "Google Analytics" är det troligt att din e-postadress för inloggning i AdWords saknar behörighet i Analytics. I så fall kontaktar du Analytics-kontots administratör, så att de kan lägga till din e-postadress via åtkomsthanteraren. Om e-postadressen redan har åtkomst till Analytics är det möjligt att ditt AdWords-konto är länkat till ett annat Analytics-konto. Kontakta AdWords supportteam om du misstänker att det senare fallet gäller.

Inga uppgifter i Analytics-rapporterna

Om det inte registreras några uppgifter i din Analytics-profil kan det bero på flera orsaker. De vanligaste orsakerna är:
  • Ingen eller felaktig spårningskod på webbplatsen
Börja med att kontrollera att Analytics-koden visas som källkod på webbplatsen och att den används korrekt. Om du behöver ta reda på hur koden ska se ut går du till Analytics-kontot och klickar först på "Analytics-inställningar" och sedan på "Redigera" bredvid lämplig profil. Välj därefter "Kontrollera status" högst upp till höger.
  • Felaktigt profilnummer i webbplatsens spårningskod
Det kan hända att spårningskoden för en annan profil eller ett annat konto används oavsiktligt på webbsidan. Kontrollera därför att korrekt profilnummer (även kallat id för webbegendom eller UA-nummer) används i webbplatsens källkod. Du kan kontrollera att rätt profilnummer används under "Kontrollera status" som beskrivs ovan. Om detta nummer skiljer sig från det som används i källkoden måste du ändra spårningskoden i webbplatsens källkod.
  • Felaktig filterkonfiguration
Det kan även bero på att filtren är felkonfigurerade så att all trafik oavsiktligt filtreras bort. Kontrollera därför att det finns ett eller flera filter aktiverade i din profil. Här finns hjälp med felsökning vid filterfel i Analytics.
  • Profilen har skapats under de senaste 24–72 timmarna
När Analytics-koden används på din webbplats kan det ta mellan 24 och 72 timmar innan du ser några uppgifter i Analytics-rapporterna. Detta beror på att Analytics inte är ett rapporteringsverktyg i realtid. Vi hoppas du har överseende med detta.

Slutet på första delen. I nästa inlägg tar vi upp felsökningsposter (ej angivna), AdWords-uppgifter som saknas, problem vid e-handel samt automatisk och manuell märkning.

Inlägg av Tobias Marmann & Anna Jansson – Inside AdWords-teamet