I det här inlägget vill vi beskriva de kampanjinriktningsalternativ som finns tillgängliga i AdWords-kontot, så att du kan välja vad som bäst passar din affärsmodell. Vi börjar med några grundläggande inställningar och visar sedan mer specifika inriktningsinställningar.

Din annons visas i ett givet söknätverk beroende på vilken Google-domän som användaren besöker (med tillägg som exempelvis .se och .com), vilken sökfråga som anges ("blombud Stockholm"), vilken IP-adressen är eller vilka lokala språkinställningar som används på Google-sidorna.

För att kunna hantera dina kampanjer bättre och göra dem mer relevanta för dina kunder är det alltid bra att strukturera AdWords-kontot genom att skapa separata kampanjer där var och en har en specifik inriktning. Beroende på var du levererar dina produkter kan du rikta AdWords-kampanjen till de länder eller områden och/eller de språk som de tilltänkta kunderna talar. Du kan använda plats- och språkalternativ på flera olika sätt. Se punkterna nedan för exempel.
  • Om du levererar över hela världen kanske du föredrar att ställa in kampanjen till engelsktalande kunder runt om i världen. I det här fallet inriktas kampanjen på Alla länder och områden med engelska som språkinställning.
  • Du kan även rikta in kampanjen till en lista med länder där man talar ett och samma språk. Om din webbplats t.ex. är på spanska och du levererar över hela världen så kan du ställa in kampanjen på spanska och rikta in den mot enbart Spanien och länder i Latinamerika.
  • Du kan även ställa in kampanjen till ett specifikt land, region eller ort och ett specifikt språk. Du kanske t.ex. vill rikta in din kampanj mot Nederländerna och ange holländska som språk. Du kan också rikta in kampanjen mot personer som talar holländska och franska i Bryssel, eftersom de som bor där talar båda språken. Om du väljer specifika regioner eller orter visas namnet under visningsadressen.
För att välja något av ovanstående alternativ behöver du bara öppna fliken Kampanjer i AdWords-kontot och klicka på sektionen Inställningar. Sedan kan du klicka på Välj en eller flera andra platser under avsnittet Platser och välja en geografisk inriktning. Du kan även ändra språkinställningen för kampanjen genom att klicka på Redigera under sektionen Språk.


Om du föredrar att begränsa den fysiska platsen för inriktningsmålgruppen kan du använda anpassad inriktning. Du kan visa dessa alternativ genom att klicka på Välj en eller flera andra platser på fliken Kampanjinställningar och sedan öppna fliken Anpassad på följande sida. Du kan välja bland följande alternativ för anpassad inriktning:
  • Kartpunkt: Klicka på en punkt på en karta eller ange namnet på en plats. Bestäm sedan ett område kring platsen där annonserna ska visas genom att ange en radie i antal kilometer. Om du t.ex. levererar blommor i Stockholm, med ett distrikt som omfattar endast city och närliggande områden, kan du ange "Stockholm" som startpunkt och välja en radie på "35km"
  1. Anpassat område: Ange området genom att klicka på flera punkter på en karta och skapa ett anpassat område där annonserna ska visas. Om du t.ex. levererar blommor i några få utvalda städer i närheten av Stockholm kan du skapa ett kartområde baserat på dessa platser. Du skapar olika koordinater genom att klicka på kartan som visas och sedan dra.
  1. Grupp: Skapa en lista över platser genom att ange länder, stater, orter och postnummer för upp till 100 platser.
Tänk på att spara eventuella redigeringar i kampanjens inriktning genom att klicka på Spara längst ned på sidan. Där ser du även länken Uteslut områden på valda platser. Om du klickar på länken kan du exkludera specifika platser som annonserna inte ska visas på. Bläddra och välj platser i listan som visas.

Vi hoppas att du hade nytta av inlägget. Om du vill läsa mer om hur du anger inriktning för AdWords-kampanjer för att bättre nå ut till kunderna kan du besöka hjälpcentret.