Under en längre tid har det varit Rapportcentret du ska använda när du vill ha detaljerad information om kampanjresultat. Rapporter med dimensioner som geografiskt resultat och tidpunkt kan ge dig ny kunskap genom statistik som inte finns på fliken Kampanjer i ditt AdWords-konto.

Det kan dock finnas nackdelar med att använda Rapportcentret. Det tar tid att skapa och köra anpassade rapporter och om du vill göra korrigeringar i ditt konto måste du öppna fliken Kampanjer igen.

Vi har åtgärdat de här problemen genom att integrera avancerad resultatinformation i kampanjhanteringen på ett bättre sätt. I stället för att köra en rapport för placeringsresultat kan du nu hantera de automatiska placeringarna på fliken Nätverk. I stället för att köra en sökfrågerapport kan du använda alternativet Visa söktermer på fliken Sökord när du vill se vilka sökningar som gör att dina annonser visas.

Du kan även använda de nya segmenteringsfunktionerna om du vill fördela och gruppera informationen direkt. Klicka på menyn Filter och visningar ovanför statistiken och välj sedan alternativet Segmentera på. Då visas de detaljnivåer som du kan välja mellan.
Vilka segmenteringsalternativ som du kan välja varierar beroende på om du tittar på sökord, annonsgrupper eller kampanjer. Om du tittar på sökord kan du segmentera på matchningstyp. Om du tittar på kampanjer eller annonsgrupper kan du segmentera på nätverk när du snabbt vill jämföra resultatet på Google och sökpartners webbplatser med resultatet i innehållsnätverket.

Utöver de här segmenteringsalternativen har vi nyligen infört tidsbaserad segmentering för kampanjer, annonsgrupper och sökord. Nu kan du dela upp statistiken per dag, vecka, månad, kvartal eller år om du vill isolera förändringar i resultatet. Om resultatöversikten till exempel visar en tydlig minskning av klick, kan segmentering på dag visa förändringar i annan statistik som kan förklara minskningen av trafik.

Du kan även segmentera på veckodag. Det alternativet är användbart om du vill ha hjälp med schemaläggning för annonser. Försök att segmentera resultatet för de senaste månaderna. Om resultatet skiljer sig mycket en viss veckodag kan du ändra dina bud för att justera förändringen i användarnas beteende.

Vi kommer att föra över ännu mer information från Rapportcentret till fliken Kampanjer under de närmaste månaderna. Nästa gång du vill hitta nya sätt att förbättra ditt resultat behöver du inte leta.