Förändringens vind har ju blåst genom AdWords under det senaste året och vi har även nyligen släppt betaversioner av de uppdaterade sökords- och placeringsverktygen. Vi har behållit verktygens huvudfunktioner men har lagt till några nya funktioner som vi hoppas gör dem ännu mer användbara för dig.

Uppdaterat sökordsverktyg (beta)

Den nya versionen av sökordsverktyget är en kombination av funktionerna i sökordsverktyget och det sökbaserade sökordsverktyget. Detta innebär att du nu får tillgång till sökordsidéer baserade på de sökord du anger, ditt webbplatsinnehåll och användarnas sökningar på en och samma plats. En annan nyhet är att du kan söka på sökord, webbplats/webbadress eller båda samtidigt istället för att göra separata sökningar. Dessutom kan du se alla matchningstyper för ett sökord på samma gång så att du lättare kan jämföra statistik för varje matchningstyp. När du har sammanställt din slutgiltiga sökordslista kan du hämta alla sökordsresultat i en tabell eller välja ut några få sökord.


Uppdaterat placeringsverktyg (beta)

Precis som med det uppdaterade sökordsverktyget kan du nu använda det uppdaterade placeringsverktyget för att söka på placeringar sorterade på sökord, webbplats/webbadress eller båda. Du kan t.ex. söka efter placeringar endast på youtube.com som dessutom är videoplaceringar. Under Avancerade alternativ kan du även filtrera placeringarna ytterligare efter land eller språk, antal visningar per dag, inkluderade annonsstorlekar (de storlekar som innehållsutgivaren erbjuder på sina placeringar) samt demografiska alternativ.Det uppdaterade sökordsverktyget är tillgängligt via en länk i det befintliga sökordsverktyget. Du kan öppna det uppdaterade placeringsverktyget genom att gå till fliken Möjligheter och klicka på alternativet ”Fler verktyg” i verktygspanelen. Där finns det en länk till det uppdaterade placeringsverktyget.

Länkarna kommer att lanseras under de närmaste veckorna. Om du ser de här länkarna i ditt konto rekommenderar vi att du testar de nya versionerna av verktygen.