I våra tidigare inlägg om Googles innehållsnätverk har vi diskuterat de olika aktiviteter som dina kunder kan utföra online och hur vår innehållsinriktningsteknik kan hjälpa dig att effektivt nå potentiella kunder på relevanta webbplatser.

Idag ska vi titta på några enkla metoder för att se till att dina annonser visas på de webbplatser som är mest relevanta för din produkt eller tjänst.

Steg 1: Se till att annonserna är kvalificerade att visas på relevanta webbplatser
Steg 2: Skapa en effektiv kampanj
Steg 3: Övervaka resultatet
Steg 4: Fokusera marknadsföringen


Steg 1: Se till att annonserna är kvalificerade att visas på relevanta webbplatser

Få dina annonser att visas på relevanta webbplatser nu genom att se till att kampanjerna är aktiverade i innehållsnätverket.
Gör så här:

1. Logga in på ditt AdWords-konto på adressen http://adwords.google.se.
2. Klicka på namnet på den kampanj som du vill ändra.
3. Klicka på Redigera i avsnittet Nätverk och enheter på fliken Inställningar.
4. Välj att visa annonserna i hela nätverket.
5. Klicka på Spara när du är klar.

Steg 2: Skapa en effektiv kampanj

Precis som i söknätverket är annonsernas resultat i innehållsnätverket tätt kopplat till kampanjens innehåll och uppbyggnad.

Välj specifika sökord och annonstexter i separata annonsgrupper för varje produkt eller tjänst som du vill marknadsföra. Då visar vi dina annonser på webbsidor som är relevanta för företaget och för dina kunder. Om du tar fram teman och specifika annonsgrupper får du ut så mycket som möjligt av sök- och innehållsnätverket.


Steg 3: Övervaka resultatet

När du har valt att visa dina kampanjer i innehållsnätverket så matchar Google dina annonser efter din annonsgrupps sökords tema mot relevanta webbplatser. Du kan övervaka vilket resultat dessa så kallade automatiska placeringar ger i AdWords-kontot. Följ anvisningarna nedan.

1. Välj fliken Nätverk i kampanjen.
2. Klicka på "visa detaljerad information" bredvid de automatiska placeringarna.


Jämför resultatet från dina annonser på de webbplatser de visas på i den här vyn. Statistiken omfattar klick, visningar, kostnad och omvandlingar/genererad försäljning när din annons visas på de olika webbplatserna.


Steg 4: Fokusera marknadsföringsbudgeten

Du kan även välja enskilda webbplatser som ger bra resultat och spendera budgeten på dessa genom att lägga till dem som hanterade placeringar. Gör så här:

1. Välj fliken Nätverk i kampanjen.
2. Klicka på "visa detaljerad information" bredvid "automatiska placeringar".
3. Välj de webbplatser som du vill hantera separat.
4. Klicka på Hantera placering och bud.


På samma sätt kan du sänka dina bud på vissa webbplatser och till och med sluta använda dem om du anser att det skulle ge bättre resultat som helhet.Följ de här enkla anvisningarna så att du syns och får de resultat du vill ha och nå kunder på hela webben. Läs mer om annonsering i innehållsnätverket.