För att få bästa möjliga resultat från din annonsering är det viktigt att du följer statistiken i ditt konto. Ett effektivt sätt att göra detta är genom rapportcenteret i AdWords där du enkelt kan skapa anpassade resultatrapporter som hjälper dig att spåra och hantera dina AdWords-kampanjer.

Resultatöversiktsrapporter

Fungerar dina AdWords-kampanjer som väntat? Du kan kontrollera detta genom resultatrapporter. Du kan bland annat följa upp kontoresultat och bevaka viktig statistik som exempelvis klickfrekvens, kostnad per klick, värden och positioner. Om du upptäcker avvikelser kan du undersöka situationen närmare för att ta reda på orsaken och vidta åtgärder.

Dessutom kan du i det nya AdWords-gränssnittet ange anpassade varningar för alla statistiktyper. Då får du ett meddelande via e-post när en statistiktyp överstiger eller understiger ett visst värde. Du hittar varningsfunktionen under Fler åtgärder på flikarna Kampanj och Annonsgrupper.

Användarinformationsrapporter

Visste du att AdWords kan ge dig mer information om åldersgruppen och könet hos de användare som klickar på dina annonser? Genom att skaffa dig större kunskap om dina potentiella kunder kan du enklare optimera din AdWords-kampanj och du får underlag för att fatta beslut om din övergripande marknadsförings- och försäljningsstrategi.
  • Den geografiska resultatrapporten visar var de användare befinner sig som söker efter dina sökord och klickar på dina annonser, ända ned på storstadsområde eller ort om du har valt detta under Avancerade inställningar. Du kanske också upptäcker att det finns ett stort intresse för dina produkter och tjänster utanför det område som du inriktar dig på för tillfället och vill utvidga verksamheten dit.
  • Rapporten Demografiska resultat visar samband mellan användarkategorier och hur användarna agerar på dina annonser. Observera att uppgifter om ålder och kön bara finns tillgängliga för visningar och klick i sociala nätverk som ingår i Googles innehållsnätverk, t.ex. MySpace.com och Friendster.com. Den här rapporten är därför bara tillgänglig om dina annonser visas på den typen av webbplatser i innehållsnätverket.