Många annonsörer använder kalkylark när de hanterar sina AdWords-kampanjer för att förenkla åtgärder som att ändra bud, skapa sökordslistor och ändra destinationsadresser. Av den anledningen har vi velat göra det möjligt att använda kalkylark direkt i kontot. Den funktionen är nu tillgänglig i det nya AdWords-gränssnittet.

Redigeringsläget för kalkylark finns på fliken Sökord i alla annonsgrupper. Funktionen finns på menyn Fler åtgärder.


Precis som i ett kalkylark kan du använda formler för att redigera dina sökord och bud.


Här har jag angett mitt högsta CPC-bud till 120 % av förstasidesbudet (cell G2). Genom att kopiera och klistra in budet kan jag använda det på alla mina sökord. Tänk på att det bara är värdena, inte formlerna, som sparas i AdWords.