Har du prövat att använda filter i det nya AdWords-gränssnittet? Med hjälp av filter kan du visa bara den information som du är intresserad av i ditt konto. Du kan använda filter i hela kontot och spara dem inför ett senare tillfälle.

Här följer tips på smarta saker som du kan göra med filter. Filtren finns alltid under Filter och visningar, oavsett vilken flik som är öppen.Inställningen av filtret går till på samma sätt vare sig du arbetar med annonsgrupper, sökord eller placeringar. Filtreringskriterierna skiljer sig emellertid åt beroende på vad du försöker filtrera. Du kan t.ex. filtrera sökord efter matchningstyp, men du kan inte filtrera annonsgrupper efter matchningstyp.När du vill använda ett filter anger du de kriterier du vill ha. Du kan lägga till ytterligare regler om du vill göra filtret mer specifikt. Du kan t.ex. ange filter för klickfrekvens (CTR) och genomsnittlig position samtidigt, så att du kan se sökord med hög klickfrekvens som förekommer på den andra sidan med sökresultat. Om du vill använda samma filter flera gånger kan du spara det genom att markera rutan Spara filter.

Anta att du vill hitta alla effektiva sökord i hela ditt konto. I stället för att behöva söka efter alla sökord i varje enskild annonsgrupp kan du helt enkelt filtrera på resultatet. Säg att du vill få fram alla sökord med en klickfrekvens som är högre än 2 % och en omvandlingsfrekvens på minst 5 %.
Uppdatering: Detta är även illustrerat i YouTube -Videon "Hitta optimeringsmöjligheter":
När du har filtrerat listan kan du ändra bland de effektiva sökorden direkt i resultattabellen i stället för att behöva klicka igenom varje enskild annonsgrupp.

Filter är också praktiska att använda på fliken Annonser där alla annonser i kontot, kampanjen eller annonsgruppen visas.

Så här kan du använda filter för att få bättre insyn i dina kampanjer

Till Google-butiken använder vi kampanjer med två typer av målsidor: produktsidor för en specifik produkt, t.ex. t-shirt, och kategorisidor för hela grupper, t.ex. alla kläder. Vi vill veta vilken typ av sida som genererar störst försäljning. Eftersom webbadresserna till våra produktsidor är annorlunda formaterade än webbadresserna till våra kategorisidor, kan vi skapa ett filter som bara visar annonser med kategorimålsidor. Vi filtrerar efter måladresser som börjar med http://www.googlestore.com/category.asp?Med det här filtret är det enkelt att se resultatet för alla annonser som genererar trafik till våra kategorisidor. Vi kan jämföra det med resultatet för produktsidorna. När det gäller Google-butiken upptäckte vi att kategorisidorna genererar större försäljning än produktsidorna och tack vare den informationen kan vi förbättra våra kampanjer.

Genom att använda filter på fliken Annonser är det dessutom enkelt att se annonser med en viss godkännandestatus. Det här är ett snabbt sätt att ta reda på alla vilande eller ej godkända annonser i hela kontot.Som du ser är det väldigt användbart med filter. Vi uppmuntrar dig att försöka betrakta dina kampanjer ur olika synvinklar. Lycka till med filtreringen.