I det här inlägget beskriver vi kärnfunktionen i AdWords-systemet. Den auktionsprocess som bestämmer vilka annonser som ska visas, till vilket klickpris och på vilken position.

Vilka begrepp behöver jag känna till?
  • Bud/högsta kostnad per klick (Högsta CPC): Det belopp som du är villig att betala för varje klick på din annons. Du betalar aldrig mer än högsta CPC.
  • Genomsnittlig CPC: Kostnaden för det totala antalet klick dividerat med antalet klick på din annons.
  • Faktisk CPC: Det faktiska belopp som du betalar för ett klick på din annons, vilket beräknas för varje sökfråga där din annons visas. Beloppet baseras på kvalitetsresultatet och det högsta budet för annonsen på positionen under din. AdWords rabattfunktion ger dig automatiskt det lägsta möjliga priset för att du ska behålla annonsens position.
Hur kan jag hantera mina bud?

Du kan ange ett CPC-bud på annonsgruppsnivå eller på sökords- och placeringsnivå och du kan även bjuda separat i söknätverket och innehållsnätverket. Du kan också använda automatisk budgivning om du vill att AdWords ska hantera dina CPC-bud åt dig.

Hur påverkar mina bud min annonsrankning?

Rankningen bestäms av två faktorer: ditt högsta CPC och ditt kvalitetsresultat. Om du vill förbättra din position kan du antingen öka ditt högsta CPC eller optimera dina kampanjer så att du får ett bättre kvalitetsresultat.

Varför tar AdWord hänsyn till andra faktorer än högsta CPC? Varför går det inte att "köpa" en position? Vi valde en kombination av de båda komponenterna eftersom vi vill uppmuntra våra annonsörer att skapa annonser med hög kvalitet. Det dynamiska rankningssystemet garanterar en rättvis budgivning som inte enbart baseras på det pris du är villig att betala utan även på annonsernas relevans och kvalitet.

Exakt hur fungerar auktionen?

För varje sökfråga jämförs CPC och sökordets kvalitetsresultat med alla andra giltiga annonser. Systemet multiplicerar högsta CPC och kvalitetsresultatet för varje annons i en given auktion. Annonsen med det högsta värdet av CPC och kvalitetsresultat visas först, därefter visas annonsen med näst högst värde och så vidare.

För att exemplifiera detta har vi två annonsörer, Christian och Maria. De har annonser som kan visas för samma sökfråga. Christian har angett ett högsta CPC på 30 SEK för sökordet, som har kvalitetsresultatet 5 i vårt system. Hans sammanlagda värde är 30 × 5 = 150.

Maria har angett ett högsta CPC-bud på 20 SEK för sökordet, det vill säga ett lägre bud än Christian. Eftersom sökordet har ett kvalitetsresultat på 9 enligt vårt system, blir hennes sammanlagda värde 20 × 9 = 180, vilket alltså är högre än Christians.

Maria vann den bästa positionen för sin annons. Du kan räkna ut hur mycket Maria ska betala per klick genom att dividera Christians sammanlagda sökordsresultat (150) med Marias kvalitetsresultat (9). Lägg sedan till 0,1 SEK. Summan blir 16,7 SEK , vilket är ett lägre belopp än Marias högsta CPC.