Vi börjar med de grundläggande principerna! Som med alla webbplatser vill du förstås se till att så många som möjligt av de användare som kommer till din webbplats sedan fortsätter med en "omvandling" genom att köpa något eller göra en förfrågan hos dig. Om du betalar för trafik genom annonsering på Internet bör du se till att dessa utgifter lönar sig i fråga om klara vinster.

I detta inlägg diskuterar vi hur du ställer in denna viktiga spårningsnivå i Analytics. I kommande inlägg kan vi sedan gå djupare in på avancerade funktioner och hjälpa dig förstå hur du ska tolka de tillgängliga rapporterna.

Vad är ett mål/en omvandling?

För att kunna spåra webbplatsens avkastning på investeringen är det viktigt att ange mål eller omvandlingar. Ett mål är en åtgärd som du vill att besökarna ska slutföra när de besöker din webbplats. Exempel på mål är bland annat ett slutfört köp, ett hämtat dokument eller en prenumeration på ett nyhetsbrev.

Hur skapar jag mål?

Du kan enkelt skapa mål i Google Analytics och mäta hur ofta besökare når dessa mål (eller omvandlar på din webbplats). Hur stor andel av de användare som kommer till din startsida, till exempel, fortsätter sedan med att köpa från dig? Du kan även ange steg som leder fram till ett mål (t.ex. inköp eller potentiell kund) och mäta hur många besökare som följer dessa steg, som kallas för kanal. Du kan skapa upp till fyra mål per profil i ditt Google Analytics-konto. När du har aktiverat målet kommer data att börja visas i Google Analytics-kontot under rapporten "Mål".

Läs mer om hur du ställer upp mål här.

Hur spårar jag e-handelstransaktioner?

Om webbplatsen har en kundvagn som finns på din egen domän eller på en webbplats från tredje part kan du använda Google Analytics för att spåra varje transaktion och importera faktiska värden från omvandlingar till Google Analytics-rapporter. Detta kräver att ytterligare en bit kod läggs till på kundvagnssidorna och att "Spårning av e-handel" aktiveras i dina profilinställningar. Detaljerad information om hur du utför båda dessa uppgifter hittar du bland länkarna nedan.

Aktivera spårning av e-handel

Spårning av kundvagnar hos tredje part

När du har ställt in denna spårning får du mer djupgående information om vilka sökord eller söktermer, betalda och grundläggande, som ger störst intäkter till företaget. Du kan även se vilka sökmotorer som hänvisar de lönsammaste kunderna till webbplatsen.

Hur spårar jag avkastning på investeringen med AdWords i Google Analytics?

Om du är AdWords-annonsör kan du länka Google Analytics till AdWords istället för att logga in på båda konton var för sig. När du har länkat Google Analytics till ditt AdWords-konto spårar Analytics automatiskt besökarbeteendet från dina AdWords-annonser. Det gör att du kan uppskatta avkastningen på investeringen från din AdWords-budget. Identifiera vilka områden i AdWords-kontot som kan behöva justeras för dramatiska omvandlingsförbättringar.

Läs mer om hur du länkar Google Analytics och AdWords här.