I en serie med tre inlägg kommer vi att diskutera kostnaden för AdWords, kvalitetsresultat och hur du kan förbättra det, och till sist kvaliteten på din målsida och dess effekt på ditt totala kvalitetsresultat.

Vi börjar idag med en förklaring av två huvudfaktorer som bestämmer annonsens kostnad per klick (CPC): hur mycket du vill bjuda och sökordens kvalitetsresultat.

Hur mycket kostar AdWords?


En av de stora fördelarna med Google AdWords är att du bestämmer hur mycket du vill betala. Du kan anpassa din annonsering efter din budget och du kan testa vilka sökord som fungerar bäst för dig samtidigt som du håller budgeten på en nivå som är lagom för dig. När du annonserar med Google AdWords betalar du bara när någon klickar på din annons och alltså endast när en möjlig kund är intresserad av det du kan erbjuda.

Hur mycket måste jag betala?

Du styr kostnaden för AdWords delvis genom de bud du anger för dina sökord. Du väljer hur mycket du vill betala för varje klick på din annons genom att ange en högsta kostnad per klick (CPC) för varje annonsgrupp eller sökord i ditt konto. Priset som du vill betala, eller din CPC, är en faktor som avgör var din annons kommer att visas. Ju högre CPC desto större är chansen att annonsen visas i toppositionerna bredvid sökresultaten.

Det finns inget lägsta eller fast pris som krävs för att annonsera med Google AdWords och det finns inget fast pris för ett visst sökord eller en viss position. Kostnaden beräknas i stället varje gång din annons är kvalificerad för att visas baserat på CPC och kvalitetsresultat för varje sökord. Det bästa sättet att beräkna annonseringskostnaden är att använda trafikkalkylatorn. Detta verktyg gör det möjligt att beräkna genomsnitt för antal klick per dag, sökvolym, kostnad per klick och position för varje sökord som du är intresserad av.

Vad är kvalitetsresultat och hur påverkar det kostnaden för AdWords?

Kvalitetsresultatet är ett mått som används för att bestämma hur relevant ditt sökord är för din annons och för en potentiell kunds sökfråga. Eftersom kvaliteten är mycket viktig för Google har AdWords-systemet utformats för att belöna och främja de mest effektiva och väl inriktade annonserna. En annons med hög kvalitet innehåller relevant annonstext, relevanta sökord och länkar till den mest relevanta målsidan. Den här typen av annonser är både effektivare för dig och mer relevanta för användarna.

Om en annons för en fastighetsmäklare till exempel innehåller sökordet "hus" kan ordet vara för allmänt och därför inte särskilt relevant för användarna. Det finns många tänkbara sökningar där användare kan använda sökordet "hus" utan att vilja hitta en mäklarfirma, till exempel: "hyra hus Stockholm", "öppet hus hos Anderssons", "tidningen Hus & Hem" o.s.v. En annons med hög kvalitet innehåller i stället sökord som är inriktade mot dem som är mest intresserade av det företag eller den tjänst som marknadsförs, till exempel "köp hus på västkusten", "sälj hus i Spanien", "fastighet vid Vänern" o.s.v.

För att säkerställa att endast de mest relevanta annonserna visas har Google AdWords utformats för att belöna annonser med hög kvalitet genom att förbättra deras position och sänka det faktiska lägsta CPC som krävs för att stanna kvar där. Denna möjlighet att hålla nere kostnaderna ger dig en anledning att fokusera på kvalitet och skapa annonskampanjer med hög kvalitet för företaget eller tjänsten.

I nästa del av denna serie förklarar vi kvalitetsresultatet djupgående och ger dig våra bästa tips om hur du kan förbättra det.