Googles innehållsnätverk innehåller oändligt många webbplatser där AdWords-annonser kan visas. Du kan bestämma på vilka sidor som dina annonser ska visas genom att välja sökord (sökordsinriktad annonsering) eller genom att ange webbplatser (placeringsinriktad annonsering). Båda varianter beskrivs i detalj i vår serie Introduktion till Googles innehållsnätverk.

Du kan också välja sökord och placeringar i en annonsgrupp och därigenom skapa ett specifikt mål för annonserna i en kampanj. Både sökord och placeringar används för att avgöra lämpliga placeringar av dina annonser i innehållsnätverket.

Oavsett vilket alternativ du väljer är det intressant att veta om annonsen uppfyller kraven för att visas på en viss sida och i så fall på vilken position den visas.

Annonsens position avgörs på olika sätt beroende på om du använder sökord eller placeringar för att annonsera i Googles innehållsnätverk.

Hur avgörs positionen för sökordsinriktade annonser?

Positionen för en sökordsinriktad annons på en sida i innehållsnätverket baseras på det innehållsspecifika CPC-budet och på annonsgruppens kvalitetsresultat. Kvalitetsresultatet i innehållsnätverket avgörs på följande sätt:
  • Annonsens tidigare resultat baserat på dess på klickfrekvens på den här eller liknande webbplatser
  • Målsidans kvalitet
  • Andra relevansfaktorer
Du kan få en bra position på webbplatserna i innehållsnätverket genom att optimera dina annonser för innehållsnätverket.

Hur avgörs positionen för placeringsinriktade annonser?

Många placeringsinriktade kampanjer använder den CPM-baserade prissättningsmodellen (kostnad per tusen visningar) för att öka medvetenheten kring varumärket eller produkten, i stället för en prissättningsmodell som baseras på klickfrekvens eller konvertering. Av det skälet beror kvalitetsresultatet bara på målsidans kvalitet. Klickfrekvensen och annonstextens relevans påverkar inte kvalitetsresultatet.

Du kan få en bättre position för placeringsinriktade annonser med CPM-bud genom att höja kvaliteten på målsidan.

Placeringsinriktade annonser kan också baseras på CPC-bud. I det fallet avgörs annonsrankningen inte bara av kvaliteten på målsidan utan också av budet och klickfrekvensen.

Konkurrerar placeringsinriktade annonser med sökordsinriktade annonser?

Svar: ja. Baserat på annonsens rankning konkurrerar placeringsinriktade och sökordsinriktade annonser om de lediga positionerna på sidorna i innehållsnätverket. Om en placeringsinriktad annons har högre rankning än alla konkurrerande sökordsinriktade annonser visas bara den placeringsinriktade annonsen i respektive annonsenhet.

Mer information om innehållsnätverket finns i hjälpen till AdWords.