Har du undrat över hur AdWords-annonsernas position avgörs? Har du funderat på hur det kommer sig att din annons ibland visas överst och ibland inte? För att ge dig svaret på de här frågorna har vi skapat en serie i tre delar som tar upp:
  • hur annonsens position avgörs och varför den kan variera
  • hur du kan förbättra annonsens position
  • hur du kan styra annonsens position med positionsinställning
Hur avgörs annonsens position?

Annonsens position på Google och i söknätverket avgörs automatiskt för alla sökord som används i sökningar. Positionen baseras på sökordets CPC-bud (kostnad per klick) och kvalitetsresultat i förhållande till konkurrenternas AdWords-kampanjer med samma sökord.

Högst elva olika annonser kan visas vid en specifik sökning, av vilka högst åtta visas till höger bredvid de kostnadsfria sökresultaten och högst tre visas ovanför sökresultaten. Annonser visas på någon av de efterföljande sökresultatsidorna om fler än elva AdWords-kunder använder samma sökord och om kvalitetsresultatet, samt om CPC-budet för annonserna inte är tillräckligt höga för att de ska visas på den första sökresultatsidan.

I kolumnen "Gen. pos." på sidan Detaljerad information om annonsgrupp i ditt AdWords-konto visas den genomsnittliga annonspositionen för vart och ett av sökorden på Google och i söknätverket. En annons på position 1 visas högst upp på den första sökresultatsidan och en annons på position 9 eller 10 visas längst ned på samma sida. En annons med den genomsnittliga positionen 1,5 visas vanligtvis på position 1 eller 2.

Annonsens kvalitetsresultat och därmed också dess position beror på sökordets likhet med motsvarande sökfråga. Om du exempelvis har definierat sökordet "stickade vantar" som en bred matchning visas din annons även vid sökningar på "handgjorda stickade vantar" och "fabrikstillverkade stickade vantar". Det visas olika annonser med specifika CPC-bud och kvalitetsresultat för var och en av dessa sökningar.

Nedan följer ett exempel med sökfrasen "stickade vantar":

Kund A:
Målsida: Vinterkläder
Kvalitetsresultat: 6/10 (OK)
Högsta CPC: 2 SEK:

Kund B:
Målsida: Stickade vantar
Kvalitetsresultat: 9/10 (hög)
Högsta CPC: 1,50 SEK:

Trots att kund A har lagt ett högre bud är det troligare att annonsen som tillhör kund B visas först eftersom kund B har ett högre kvalitetsresultat. Googles budgivningssystem innebär att ditt faktiska CPC-bud bara blir 0,10 SEK högre än konkurrentens.

Annonsens position kan variera

Annonsens position ändras när du eller andra AdWords-kunder ändrar CPC-buden för sökord eller när sökordens kvalitetsresultat ändras. Varje dag kan det tillkomma nya konkurrerande annonser och AdWords-kunder kan optimera sina annonser eller ändra sina CPC-bud. Dessutom kan användarnas sökbeteende förändras. Det är därmed också bra att hålla koll på dina sökords kvalitetsresultat i ditt AdWords-konto.

Eftersom AdWords bygger på rättvis konkurrens är det inte möjligt att köpa eller försäkra sig om långsiktiga annonspositioner.